Kontakt

Wysyłając niniejsze zgłoszenie wyraża Pan/i zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu Pani/Pana danych osobowych, przez Teva Pharmaceuticals Polska sp. z o.o. w Warszawie, w celu i zakresie niezbędnym dla analizy zapytania i udzielenia odpowiedzi. Zasady przetwarzania Pani/Pana danych są opisane w Polityce prywatności.

Dane kontaktowe

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z.o.o.
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Adres korespondencyjny:
ul. Osmańska 12
02-823 Warszawa
tel: +48 22 345 93 00
faks: + 48 22 345 93 01
e-mail: teva.polska@teva.pl
strona internetowa: www.teva.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000160077
NIP: 525-22-70-954, Regon: 015472115
Wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000,00 zł (wpłacony w całości)

W przypadku podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu preparatu Antidral®, prosimy o zgłoszenie go firmie Teva.